วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ยุงลายสัตว์ร้ายกับโรคภัยใกล้ตัว

      จากการสำรวจข้อมูล พบว่า ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ ปี 2556 จากประชากร 30,421คน พบว่า มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 4 คน ปี 2555 จากประชากร 28,747คน พบว่ามีผู้โรคไข้เลือดออก 16คน จะมีอาการที่แสดงออก คือ ไข้ขึ้นสูงเป็นระยะเวลา 2-3วัน อาเจียน ไม่อยากอาหาร ทางโรงพยาบาลจะทำการทดสอบโดยทูร์นิเก้เทส โดยใช้สายยางหรือเครื่องวัดความดันโลหิตพันรองท่อนแขนในส่วนบน เพื่อหาจุดแดงบนแขนหากพบว่ามี 10จุด ต่อวงเหรียญบาท แสดงว่าผู้ป่วยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคไข้เลือดออก หลังจากนั้นแพทย์จะทำการตรวจเลือดเพื่อพิจารณาการรักษา โดยแผนกเวชศาสตร์ชุมชน หรือ กองสาธารณสุขของโรงพยาบาลจะเป็นหน่วยงานที่ทำการติดต่อผล สอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วย เช่น ลักษณะที่พักอาศัยของผู้ป่วย การใช้ชีวิตประจำวันที่เสี่ยงต่อการถูกยุงกัด ระยะเวลาที่เป็นไข้ และบุคคลที่ใกล้ชิดสนิทสนม ทางโรงพยาบาลจะให้ผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัวเป็นระยะเวลา7วัน เพื่อเฝ้าระวังระยะช็อกของโรคไข้เลือดออก ซึ่งโรคไข้เลือดออกสามารถแบ่งเป็น 3 ชนิด

1. ไข้เดนกี่ คือ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ลอยเมื่อกินยาพาราไข้จะลดลงในระยะเวลา4ชั่วโมงและจะกลับมามีอาการไข้ขึ้นสูงอีก โดยภาวะนี้ไม่มีอาการที่ส่งผลกระทบต่อตับและไต
2. แบบเต็มขั้น (DSF) ผู้ป่วยจะมีอาการตับโตโดยสังเกตจากผิวหนังคนไข้จะมีจุดแดงขึ้นตามผิวหนัง สามารถเกิดจากเม็ดเลือดแดงแตก จึงจำให้เกิดจุดแดงทั่วร่างกาย โดยมีวิธีการรักษา คือ ต้องตรวจค่าตับและไตของการทำงานว่ามีความผิดปกติหรือไม่
3. แบบ DSS คือไข้เลือดออกระยะช็อกเป็นระยะที่อันตรายที่สุด ผู้ป่วยจะมีอาการความดันต่ำ จะมีอาการไหลออกของน้ำ เช่น อาเจียน ท้องเสีย คนไข้บางรายที่มีประจำเดือน จะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าผู้ป่วยรายอื่น แพทย์ที่ทำการรักษาต้องให้คนไข้ทานยาหยุดทันที

                จากการสำรวจในประเทศไทยเมื่อปี พ.. 2556 - 2557 พบว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกส่วนมากจะเป็นเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 12-15 ปี และกลุ่มคนอ้วนจะมีออกการเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกมากที่สุด
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยุง

                ยุงมีการเจริญเติบโตในเขตร้อน ซึ่งมีวงจรชีวิต 7 วันในการเจริญเติบโต โดยเริ่มจาก ระยะการวางไข่ ลูกน้ำ ตัวโม่ง และตัวเต็มวัย โดยยุงที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่ มี 4 ชนิด 1. ยุงลาย 2.ยุงรำคาญ 3. ยุงก้นป่อง และ 4. ยุงลายเสือ
ลักษณะทั่วไปของยุง
                ยุงตัวเมียจะมีปากไว้สำหรับดูดเลือด และยุงตัวผู้จะใช้ปากในการดูดน้ำหวาน โดยยุงตัวเมียจะใช้ปากแทงผ่านชั้นผิวหนัง จากนั้นจะทำการปล่อยน้ำลายที่มีสารป้องกันเลือดแข็งตัวเพื่อช่วยในการดูดเลือดได้ง่ายขึ้น ยุงตัวเมียจะผสมพันธ์เพียงครั้งเดียวแต่สามารถวางไข่ได้ตลอดชีวิต โดยประมาณครั้งละ 40-100ฟอง การออกหากินของยุงลาย มักเกิดในระยะเวลากลางวัน มุมมืดภายในบ้านและยุงลายสวนจะอาศัยตามสวนหย่อมที่มีน้ำขัง ซึ่งในฤดูฝนยุงจะสามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี เพราะอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสมแต่การแพร่พันธ์ุ


ลักษณะการวางไข่ของยุงลาย
                 ยุงลายจะชอบวางไข่ในภาชนะที่มีน้ำขัง ลักษณะน้ำนิ่งที่มีน้ำใส โดยมีวิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลาย 3แบบ คือ                   1. ทางกายภาพ คือ การปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด 2. เปลี่ยนน้ำทุกวัน 3.คว่ำภาชนะที่สามารถเป็นแหล่งน้ำขัง 4. ขัดภาชนะให้สะอาด
                2.ทางชีวภาพ คือ การใช้ธรรมชาติกำจัดในตัวของมันเอง เช่น การใช้ปลาหางนกยูง ปลาสอดเป็นตัวกำจัดลูกน้ำยุงลาย
                3. ทางเคมี คือ ใช้ทรายอเบทในการกำจัดลูกน้ำ การใช้เกลือแกง การใช้สารยับยั้งการเจริญเติบโต
                ในการพ่นสารยับยั้งการเจริญเติบโต ทางสาธารณสุขจะทำการประสานงานกับศูนย์ควบคุมนำโดยแมลงทำการพ่นหมอกควัน และการพ่นแบบฝอยละอองที่มีความเข้มข้นสูงทำการผสมในจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ โดยอาศัยแรงลมเป็นตัวกระจายสารแต่วิธีการดังกล่าวนี้มีอันตรายต่อร่างกาย อาจทำให้เกิดอาการแสบจมูก เกิดอาการคัน ระคายเคือง จากสารเคมีในการป้องกันลูกน้ำหรือยุงลาย
                ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูลที่มีวิธีการป้องกันลูกน้ำ ยุงลายแบบใหม่ ที่มีความประหยัด ปลอดภัย และสามารถใช้ได้กับทุกครัวเรือน คือการนำปูนแดงหรือปูนกินหมากมาผสมกับน้ำขิง โดยใช้ปูนแดง 4 กิโลกรัมผสมกับน้ำขิง 5ขีด และคลุกเคล้าให้เท่ากัน ปั้นเป็นก้อนขนาดเท่าลูกปิงปอง ตากแดดทิ้งไว้ 3วันจนแห้ง จากนั้นสามารถนำไปใช้งานได้ทันที

อัตราการใช้ปูนแดงกำจัดลูกน้ำยุงลาย

                ปั้นปูนแดงเท่าลูกปิงปองหนึ่งก้อน ใส่ในโอ่งมังกรหนึ่งใบ หากโอ่งมีขนาดใหญ่สามารถใส่ได้ 4-5 ก้อน โดยระยะเวลาการใช้งาน 2-3 เดือน ข้อดีของการใช้ปูนแดง สามารถนำมาใช้ดื่มและอาบน้ำได้
                จากผลการทดลอง เมื่อใช้ปูนแดงในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย สามารถช่วยลดปริมาณยุงได้จริง คนในชุมชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับวิธีการกำจัดโดยการใช้ปูนแดง เพราะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีราคาถูก และหาซื้ออุปกรณ์ที่สามารถทำเองได้ภายในครัวเรือน และไม่ส่งกลิ่นเหม็นเหมือนทรายอเบท อีกทั้งไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและลดการระคายเคืองทางผิวหนังอีกด้วย

               
               

               

                

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น